Mijn naam is Chantal Sprengers. Ik heb de bacheloropleiding Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit van Utrecht en de masteropleiding Gezinspedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Tijdens mijn studie heb ik als begeleider gewerkt voor verschillende organisaties en gezinnen. Na mijn studie heb ik gewerkt bij een instelling die dagbesteding biedt aan kinderen die een vrijstelling van school hebben. Daarna ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs. Hier heb ik gewerkt op een school voor kinderen met autisme. Tevens heb ik als begeleider gewerkt bij een organisatie die logeerweekenden organiseert voor kinderen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). *

Na enkele jaren binnen verschillende organisaties werkzaam te zijn geweest en nuttige ervaring opgedaan te hebben. Heb ik besloten om als ZZP-er Chance begeleiding op te richten. Ik wil mij volledig richten op de individuele begeleiding van kinderen/jong volwassenen. Dit heeft mijn grootste interesse en sluit ook goed aan bij mijn achtergrond, zowel in mijn studie als in mijn werkervaring.

*Een uitgebreider CV is op aanvraag beschikbaar. Via het contactformulier kan dit opgevraagd worden.