Gestart wordt met een intakegesprek plaats waarbij we met elkaar kennismaken. Het intakegesprek vindt in de regel plaats met ouder(s) en het kind/de jong volwassene. Soms kan er ook een begeleider vanuit de school of de gemeente bij betrokken zijn. Door middel van dit gesprek probeer ik meer te weten te komen over wat er speelt, om vast te stellen wat de hulpvraag is. Wanneer er na het gesprek wederzijds een positief gevoel bestaat zullen er afspraken gemaakt worden over het begeleidingstraject.

Tijdens de eerste bijeenkomsten ligt de nadruk vooral op het opbouwen van een begeleidingsband en het meer inzicht krijgen over (de achtergrond van) de hulpvraag. Vervolgens zal, indien wenselijk, een begeleidingsplan worden opgesteld, met hierin de verdere doelen en aanpak. Dit is te beschouwen als een werkdocument. Dit houdt in dat we tijdens het begeleidingstraject evalueren we tussentijds of de gekozen aanpak werkt en als prettig wordt ervaren. Is dit niet het geval dan veranderen we van aanpak.

Mijn opvatting is dat elk persoon uniek is en dat er geen standaard aanpak is die voor elk persoon zal werken. Ieder kind verdient een kans op voldoende hulp en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar wil ik vanuit Chance begeleiding graag een bijdrage aan leveren.

Daarom werk ik met een op de persoon afgestemde aanpak, waarvoor ik gebruik maak van mijn theoretische kennis, praktijk ervaring en mijn ervaring met verschillende methodieken.