Ik heb gewerkt met de ABA en met de Geef Me De Vijf methodiek. In de laatst genoemde methodiek ben ik ook gecertificeerd.

ABA
ABA staat voor Applied Behavior Analysis, hierbij wordt een wetenschappelijke benadering van gedragsanalyses toegepast. Deze methode kan gebruikt worden voor educatieve, opvoedkundige en therapeutische doeleinden en wordt uitgevoerd in de vorm van 1 op 1 begeleiding. De doelen worden opgesteld aan de hand van de competenties en benodigdheden van het kind. Door middel van kleine stapjes wordt getracht de betreffende vaardigheden aan te leren. Er wordt binnen deze methodiek vanuit gegaan dat de stapjes behaald kunnen worden door veel oefening en herhaling. Het is hierbij wel van belang dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt van waar uit deze stappen genomen kunnen worden en dat er aangesloten wordt bij de motivatie van het kind. Het aanmoedigen en belonen van het gewenste gedrag staat op de voorgrond bij deze methodiek. 

Geef me de 5
De Geef me de 5 methodiek is gericht op kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze methodiek gaat er van uit dat kinderen het altijd goed willen doen. In sommige situaties heerst er alleen zoveel onduidelijkheid dat dit niet lukt. De zogenaamde puzzel van 5 is in dat geval niet compleet. De puzzel van 5 is voor een situatie pas compleet wanneer de vragen: Wie?, Wat?, Waar?, Wanneer? en Hoe? beantwoord zijn.
Bij de geef me de 5 methodiek probeer je de situaties te bekijken vanuit het perspectief van een cliënt. Je bekijkt de wereld en communiceert afgestemd op het denken van iemand met autisme, dit wordt Auti-communicatie genoemd. Door het toepassen van Auti-communicatie sluit je aan bij de cliënt en creëer je een positieve en veilige basis. Vanuit deze veilige basis wordt naar situaties gekeken en worden deze uitgewerkt (de puzzel van 5 wordt compleet gemaakt). Met als einddoel dat de cliënt zelfstandig is en zelf situaties kan inschatten.